skip to Main Content

Prowadzę szereg szkoleń z zakresu osteopatii i fizjoterapii. Organizowane są one w centrach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Rehabilitacja osteopatia Rokietnica

Powięź w ujęciu osteopatycznym

podejście sektorowe oraz globalne

Intensywny kurs, którego celem jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego oraz nauka bezpośrednich i pośrednich technik terapeutycznych w podejściu sektorowym jak i globalnym. Zaprezentowane w trakcie szkolenia podejście osteopatyczne oraz wzajemne powiązania różnych systemów ludzkiego organizmu pozwolą w sposób zintegrowany i kompleksowy włączyć tą formę terapii w praktykę kliniczną.

W trakcie szkolenia

 • Nauczysz się precyzyjnej diagnostyki systemu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego co pomoże określić poziom dysfunkcji oraz dobrać indywidualny dla każdego pacjenta sposób terapii.
 • Rozwiniesz umiejętności świadomej palpacji struktur ludzkiego ciała.
 • Omówione zostaną powiązania i wzajemny wpływ różnych systemów ludzkiego organizmu.
 • Nauczysz się podstaw z zakresu diagnostyki różnicowej i semiologii, tak aby stać się terapeutą skutecznym i bezpiecznym dla swoich pacjentów.
 • Poznasz bezpośrednie i pośrednie techniki mięśniowo-powięziowo-więzadłowe prezentowane w ujęciu sektorowym  oraz globalnym.

Dzięki intensywnej części praktycznej szkolenia uczestnik pozna jak szybko, skutecznie i co najważniejsze bezpiecznie zaplanować i przeprowadzić terapię w rejonie będącym przyczyną dolegliwości.

Program kursu

Zobacz

MODUŁ I 

Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny.

Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowo-więzadłowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym jednostki dolnej.

Diagnostyka oraz leczenie sektorowe w obrębie miednicy, stawu biodrowego, stawu kolanowego oraz stopy.

Leczenie globalne jednostki dolnej.

MODUŁ II

Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym w obrębie tułowia oraz kończyny górnej.

Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego tułowia, odcinka szyjnego kręgosłupa, czaszki oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Normalizacja napięć na poziomie jamy brzusznej, klatki piersiowej, obojczyka, łopatki, stawu ramiennego, okolicy stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka oraz dłoni.

Leczenie globalne jednostki górnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie miednicy, klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, stawu skroniowo-żuchwowego, czaszki, obręczy barkowej oraz kończyny górnej.

Rehabilitacja osteopatia Poznań

Anatomia Palpacyjna

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych i klinicznych umiejętności świadomej palpacji struktur anatomicznych ciała ludzkiego.

Zdobyta wiedza i umiejętności są podstawą do dalszej nauki różnych technik i metod leczenia, poprawiają skuteczność diagnostyki klinicznej.

Badanie palpacyjne podczas kursu przeplata się z teorią dotyczącą różnych metod i zastosowania anatomii w pracy klinicznej. Dodatkowe zagadnienia dotyczą m. in. układu autonomicznego, nerwów czaszkowych, zależności różnych układów w ciele człowieka, analizy przypadków klinicznych z punktu widzenia anatomii palpacyjnej.

W trakcie szkolenia zdobędziesz więdzę z zakresu

 • Narząd ruchu: układ kostny, więzadła, układ mięśniowy – mięśnie, przegrody i bruzdy międzymięśniowe;
 • Jama brzuszna, układ trzewny, narządy miednicy, dno miednicy;
 • Czaszka i stawy skroniowo-żuchwowe z mięśniami żucia;
 • Układ nerwowy:
  – nerwy czaszkowe: badanie;
  – nerwy obwodowe: badanie i palpacja;
  – autonomiczny układ nerwow: znaczenie w terapii;
 • Układ naczyniowy- badanie dostępnych tętnic, żył powierzchownych oraz węzłów chłonnych;

Program kursu

Zobacz

MODUŁ I 

1 dzień

Miednica oraz odcinek dolny kręgosłupa lędźwiowego– układ kostny, więzadła oraz mięśnie powierzchni tylnej miednicy;

2 dzień

Miednica – cd. elementów mięśniowych, naczynia, nerwy, dno miednicy;

Kończyna dolna – kolano, układ kostny, więzadła oraz mięśnie uda;

3 dzień

Mięśnie uda cd., dół podkolanowy, podudzie i stopa – układ kostny, więzadła oraz mięśnie;

4 dzień

podudzie i stopa – cd. układ kostny i więzadła, mięśnie, unerwienie i unaczynienie kończyny dolnej;

MODUŁ II

1 dzień

Kręgosłup Th/L, dolne żebra, mięśnie tylnej ściany brzucha, kręgosłup Th, stawy żebrowo-kręgowe;

Obręcz kończyny górnej – układ kostny i więzadła (łopatka, obojczyk),

Klatka piersiowa – żebra, mostek, mięśnie odcinka szyjnego kręgosłupa, układ kostny i więzadła;

2 dzień

Mięśnie grzbietu, mięśnie odcinka szyjnego kręgosłupa, naczynia, nerwy, splot szyjny i ramienny, górny otwór klatki piersiowej, mięśnie obręczy kończyny górnej, dół pachowy, kończyna górna – układ kostny oraz mięśnie;

3 dzień

Badanie brzucha, mięśnie brzucha, narządy miednicy;

Układ nerwowy, badanie nerwów obwodowych, autonomiczny układ nerwowy, unaczynienie kończyny górnej;

4 dzień

Czaszka, ATM;

Skontaktuj się w sprawie uczestnictwa lub organizacji szkolenia!

Back To Top